Önemli Tarih ve Bilgiler

Kongre Tarihi

31 Ağustos - 04 Eylül 2022

Bildiri özetleri gönderimi için son tarih

12 Ağustos 2022 saat: 17:00

Kabul edilen bildirilerin duyurulması

22 Ağustos 2022 (Bilim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir)

İndirimli Kayıt için son tarih

26 Ağustos 2022

Kongre Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi:

29 Ağustos 2022

Kongre Programının Açıklanma tarihi

26 Ağustos 2022